obraz - logo-uo-nowe.gifobraz - logo.jpg


obraz - logo-100uo.jpg


obraz - Baner1studencka.jpg

obraz - logo_azs.jpg


Rocznik Kół Naukowych 2012Czym jest rocznik?

To publikacja, w tym wypadku poświęcona działalności Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego. Na jej kartach pokażemy dokonania, projekty, wydarzenia studenckiego środowiska naukowego UO. Będzie przesyłana do szkół, instytucji samorządowych. Wszędzie tam, gdzie nie dotarła informacja o Nas. To podsumowanie naszych starań w roku 2012. 


Kogo to dotyczy?

Zadaniem wszystkich członków FSRN UO jest zebranie potrzebnego materiału, tzn. każda jednostka musi przygotować krótki tekst/grafikę, która zawrze się w roczniku.

Wstępnie na jednego członka FSRN UO przypada 1-2 strony.

Co nadaje się do publikacji?

Streszczenia prac pokonferencyjnych, opisy projektów/badań, przyznane nagrody i wyróżnienia, materiały "reklamowe", plakaty, zdjęcia, itp.


Kiedy?

1. termin obowiązujący to połowa lipca- do tego momentu można składać przygotowane materiały.

Na kolejnych Zebraniach Ogólnych, w razie potrzeby będzie poruszany ten temat.
Przewodnicząca Forum Studenckiego Ruchu Naukowego 
Uniwersytetu Opolskiego

Estera Sudoł

Tel: 517 900 160 , e-mail: kn@uni.opole.pldol