obraz - logo-uo-nowe.gifobraz - logo.jpg


obraz - logo-100uo.jpg


obraz - Baner1studencka.jpg

obraz - logo_azs.jpg


Dodatkowa tura dofinansowań


Data dodania: 2018-04-07 18:12:45

Ogłaszamy dodatkową turę dofinansowań na rzecz Opolskiego Festiwalu Nauk.
Termin składania wniosków: 16 kwietnia 2018r. (poniedziałek).
+ więcej

Ostateczny termin składania sprawozdań


Data dodania: 2018-03-04 18:09:46

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem FSRN UO, do 31 grudnia mieliście czas na dostarczenie do Rektoratu w wersji papierowej (oraz do nas na skrzynkę e-mailową w wersji elektronicznej) sprawozdania z Waszej działalności za mijający rok kalendarzowy (2017). Niestety bardzo mało podmiotów (kół naukowych) tworzących FSRN złożyło swoje sprawozdania. Dlatego też chcielibyśmy przypomnieć Wam treść §24 ww. regulaminu, mianowicie: Niezłożenie wymienionych dokumentów wyklucza podmiot tworzący Forum z otrzymywania dofinansowania do końca roku kalendarzowego oraz powoduje wykreślenie z bazy Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego. W związku z powyższym zdecydowaliśmy, że damy Wam czas na uzupełnienie braków (dostarczenie sprawozdania do Rektoratu i przesłania Nam na adres: kn@uni.opole.pl) do dnia 16 marca 2018 r. Niezłożenie sprawozdań w tym terminie, będzie skutkowało wykreśleniem podmiotu z bazy Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego.
+ więcej

Zebranie ogólne FSRN


Data dodania: 2018-01-13 22:21:48

Zapraszamy na zebranie ogólne SFRN, które odbędzie się 23.01.2018r. o godz. 17:00 w Sali Senatu Collegium Maius.

PLAN:
1) Wybór przedstawicieli wydziałów do rady wykonawczej FSRN.
2) Wybór osób do komisji nadzorującej konkurs najlepszych kół naukowych.
3) Omówienie Przedwiośnia Naukowego.
4) Omówienie Gali Młodego Naukowca.

Pozdrawiamy.
+ więcej

Sprawozdania roczne - zmiana terminu nadsyłania


Data dodania: 2017-12-26 22:50:05

Przesunięcie terminu nadsyłania sprawozdań z rocznej działalności kół naukowych do 10.01.2018r.
+ więcej

Zebranie Ogólne FSRN


Data dodania: 2017-11-30 18:48:58

Zapraszamy serdecznie wszystkich przedstawicieli kół naukowych UO na zebranie ogólne Forum Studenckiego Ruchu Naukowego, które odbędzie się dnia 05.12.17r (wtorek) o godzinie 18:30 w Sali Senatu w budynku Collegium Maius. 
+ więcej

Wnioski o dofinansowanie


Data dodania: 2017-10-11 20:09:10

Termin składania wniosków zostaje przesunięty do dnia 20.10. 2017 r.  
+ więcej

Zebranie Ogólne FSRN


Data dodania: 2017-05-24 13:29:01

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku akademickiego, a co za tym idzie zmiany w Forum Studenckiego Ruchu Naukowego. W imieniu Rady Wykonawczej FSRN zapraszam serdecznie na ostatnie w tym roku akademickim Zebranie Ogólne Kół Naukowych UO które będzie bardzo ważnym zebraniem wyborczym.  Uzupełnione zostaną wakaty w radzie wykonawczej i co najważniejsze odbędą się wybory  nowej przewodniczącej lub przewodniczącego FSRN.

Zgodnie z regulaminem FSRM  Zebranie Ogólne wybiera przewodniczącego Rady Wykonawczej Forum spośród członków Zebrania Ogólnego Forum Studenckiego Ruchu Naukowego,co oznacza że zgłosić się może dowolny przedstawiciel danego koła naukowego. 

Podczas zebrania przewidujemy następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad

2. Sprawozdanie Przewodniczącej FSRN

3.  Wybory przedstawiciela do Rady Wykonawczej z Wydziału Filologicznego

4.  Wybory przedstawiciela do Rady Wykonawczej z Matematyki, Fizyki i Informatyki

5. Wybory Przewodniczącego Rady Wykonawczej FSRN

6. Wolne Wnioski

7. Zamknięcie Obrad

W razie wszelkich pytań i wątpliwości zachęcam do kontaktu.

Zebranie odbędzie się  31 maja o godzinie 17:15 w Sali Senatu Collegium Maius.
+ więcej

Strona 1 z 35


Przewodniczący Forum Studenckiego Ruchu Naukowego 
Uniwersytetu Opolskiego

Mateusz Slabik

Tel: 794 668 080, e-mail: kn@uni.opole.pl

Sekretarz Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
Uniwersytetu Opolskiego

Katarzyna Bogajewicz

782 471 925

dol